АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Архангай  аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хэлтсийн дарга,  тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, иргэний улсын бүртгэгч эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч,  хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, 19 сумын  улсын бүртгэгч, төрийн үйлчилгээний ажилтан нийт 37  албан хаагчтайгаар ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх, бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох; Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт /схем/

ШИНЭ МЭДЭЭ