Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгэх нээлттэй өдөрлөг

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгэх нээлттэй өдөрлөг