ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ !

A- A A+
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ !

2020 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхэлж  Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч тогтоох тухай бүртгэл 2020 оны 12 сарын 31-ны хооронд явагдаж байгаа тул бүртгэл дуусахад 14-н хоног үлдсэн байна. Иймд аж ахуй нэгжүүд нэн яаралтай ирж бүртгүүлнэ үү. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд зөрчилийн тухай хуулиар 500 нэгж буюу 500 мянган төгрөгөөр торгууль ногдуулахыг анхаарна уу.