Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Засгийн газрын 230 дугаар тогтоол/

2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө