УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НИЙТ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НИЙТ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын  бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаа, эд хөрөнгө хаягжуулалт, шинээр үүсгэн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны талаар сумдын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалтыг зохион байгууллаа.