Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

A- A A+
Иргэний бүртгэлийн дугаар буюу ID дугаараа хэрхэн мэдэх вэ?

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрт холбогдох мэдээлэлтэй иргэний бүртгэлийн дугаарыг ашиглан танилцах боломжтой.