Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.12.23-ны өдрийн 230 дугаар тогтоол 2021.07.01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлнэ.