“КОЙКА”-ГИЙН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЭРЭГСЭЛ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

A- A A+
“КОЙКА”-ГИЙН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН  ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЭРЭГСЭЛ ХҮЛЭЭН  АВЛАА.

БНСУ-ын Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй “Улсын бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд 19 сум дахь 19

Улсын бүртгэгчийн ажиллах компьютер, принтер, канон, сканер, хурууны хээ уншигч, зургийн аппарат зэрэг иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг сумын улсын бүртгэгч нарт хүлээлгэн өглөө.