Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

A- A A+
 Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, аймгийн Нотариач Д.Оюунхүүтэй 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ний өдөр Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.