“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

A- A A+
“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой мод, усны нөөцийг хамгаалах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зэрэг  зайлшгүй шаардлагыг харгалзан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг Улсын хэмжээнд зохион байгуулан мод тарьж, ойжуулах ажлыг 2021 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлүүлээд байна. Энэхүү санаачлагыг дэмжин  Улсын бүртгэлийн хэлтэс  хувиарласан талбайд мод тарьж,  ногоон ирээдүйд хувь нэмрээ оруулцгаалаа.