Улсын бүртгэлийн цаасан эх нотлох баримт нь нэн үнэт баримтын төрөлд хамаарда

A- A A+
Улсын бүртгэлийн цаасан эх нотлох баримт нь нэн үнэт баримтын төрөлд хамаарда

Өнөөдрийн байдлаар Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивт МУ-ын 3,454,000 гаруй иргэний 23,013,000 гаруй цаасан баримт хадгалагдаж байна.