Цэнхэр, Өгийнуур, Өндөр-Улаан сумдад ажиллаа.

A- A A+
 Цэнхэр, Өгийнуур, Өндөр-Улаан сумдад ажиллаа.

 Цэнхэр, Өгийнуур, Өндөр-Улаан сумдад эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг газар дээр нь  үзүүлж  270 гаруй иргэнд улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч 84 иргэнд газар дээр нь бүртгэлийг хийж гэрчилгээг олгон ажиллаа.