ЦАХИМ НЭГ ЦОНХ

A- A A+
ЦАХИМ НЭГ ЦОНХ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамт олон ЦАХИМ НЭГ ЦОНХ-оор иргэдэд үйлчилгээг хүргэх санаачилгыг дэмжсэн хамгийн анхны ЦАХИМ ТҮҮЧЭЭ хамт олон билээ. Яг нэг жилийн өмнө Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн 30 багц үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэхдээ e-Mongolia порталаар дамжуулан иргэдэд хүргэх Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын саналыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар-ын хамт олон уриалгахан хүлээж авсан.

Өнөөдөр тэд: Улсын бүртгэлийн 2 шатлалт үйлчилгээг E-Mongolia-д нэгтгэж, иргэд хүсэлтээ цахимаар өгч, бичиг баримт, эх нотлох баримтаа нэг болон хоёр талдаа шуудан хүргэлтээр солилцож, Банктай интеграци хийж, хуулийн этгээд цахимаар байгуулах үед нь банкны данс шинээр шууд нээж, Цахим гэрчилгээ(хуулийн этгээд) анх удаа олгож, дотоод хүний нөөцөө дахин төлөвлөж, ачааллаас хамааран Монгол Улсын аль ч өнцөг буланд ажиллаж байгаа улсын бүртгэгч харьяалал харгалзахгүй цахим үйлчилгээний хүсэлтийг шийдвэрлэж байна хэмээн үр дүнгээ тайлагнаж байна.