Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?

A- A A+
Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?