ИРГЭН ТА

A- A A+
ИРГЭН ТА

2022 онд 16, 25, 45 насанд хүрч байгаа бол хуулийн хугацаандаа иргэний шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдана уу.

2006 онд төрсөн иргэн та 16 нас

1997 онд төрсөн иргэн та 25 нас

1977 онд төрсөн иргэн та 45 нас хүрч байна.

ЖИШ: Та төрсөн өдрөөсөө хойш 30 хоногийн дотор бүртгэлээ хийлгэх ба 30 хоног нь өнгөрсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хугацаа хэтэрсний мөнгөн торгууль төлөх болохыг анхааруулж байна!!!