Монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулан дадлага олгож байна.

A- A A+
Монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулан дадлага олгож байна.

"Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III"-ийн хүрээнд 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн 1 дүгээр сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багшаар хэлтсийн албан хаагчдад Монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулан дадлага олгож байна.