"Монгол улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэм"-д зааснаар

A- A A+

gdgdf