Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гэр бүл, эцэг эхийн зөвлөл хамрагдлаа.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гэр бүл, эцэг эхийн зөвлөл хамрагдлаа.

"ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА" ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Тус зөвлөгөөнд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гэр бүл, эцэг эхийн зөвлөл хамрагдлаа.