Ихтамир суманд ажиллаа.

A- A A+
Ихтамир суманд ажиллаа.

2022 оны 04 дугаар сарын 15-ны өдөр Ихтамир суманд Хяналтын улсын байцаагч, Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч нар иргэдэд улсын бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл өгч газар дээр нь эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгон ажиллаа.