ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

A- A A+
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

2022 оны 5-р сарын 02 өдөр Архангай аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ.