"ТООН ГАРЫН ҮСЭГ"-ийн талаар иргэдэд сурталчилан үйлчилгээ үзүүлж байна.

A- A A+

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем emongolia.mn сайтаар үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрт тус хэлтэс нь "ТООН ГАРЫН ҮСЭГ"-ийн талаар иргэдэд сурталчилан үйлчилгээ үзүүлж байна.