ТООН ГАРЫН ҮСЭГ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулав.

A- A A+
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулав.

Архангай аймгийн Онцгой байдлын газар, Архангай аймаг дахь МУБИС, 2-р сургуулийн нийт ажилтан алба хаагчдад ТООН ГАРЫН ҮСЭГ олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулав.