Хэлтсийн дарга аймгийн шуурхай хурал дээр Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл өглөө.

A- A A+
Хэлтсийн дарга аймгийн шуурхай хурал дээр Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл өглөө.

Хэлтсийн дарга аймгийн шуурхай хурал дээр Иргэний улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл өглөө.