ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАХИМААР БҮРТГЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

A- A A+
ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЦАХИМААР БҮРТГЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Иргэн та www.e-mongolia.mn сайтад хандаж, шилжилт хөдөлгөөнөө цахимаар бүртгүүлээрэй.
Үйлчилгээ авах заавар:
1. www.e-mongolia.mn сайтад нэвтэрч орох
2. Үйлчилгээнүүд цэсээс ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛ гэсэн дэд цэсийг сонгох
3. Иргэний улсын бүртгэл гэсэн дэд цэс дотор ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН гэсэн цэсийг сонгож
- Аймгаас аймагт шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Аймгаас нийслэлд шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Баг дотроо шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Баг хооронд шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Дүүрэг хооронд шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Нийслэлээс аймагт шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Сум хооронд шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Хороон дотроо шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх
- Хорооноос хороонд шилжих хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх зэрэг үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой.