“Зөв зөвд шударга зөв” аянд Архангай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

A- A A+
 “Зөв зөвд шударга зөв” аянд Архангай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй “Зөв зөвд шударга зөв” аянд Архангай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нэгдэж байна.

#Aвлигад_үгүй_гэж_хэлье

#Зөв_Зөвд_Шударга_Зөв

#Залуус_Авлигын_Эсрэг

#Залга110