Хуваарьт газрын хог, хаягдлыг цэвэрлэв.

A- A A+
Хуваарьт газрын хог, хаягдлыг цэвэрлэв.

Эрдэнэбулган сумын хэмжээнд бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд 2022 оны 10 сарын 20- ны өдөр байгууллагад хуваарилсан газрын хог, хаягдлыг цэвэрлэж, ачуулав.