Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжлийн алба хамрагдаж бэлэн байдлаа шалгууллаа.

A- A A+
Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжлийн  алба хамрагдаж бэлэн байдлаа шалгууллаа.

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжлийн алба хамрагдаж бэлэн байдлаа шалгууллаа.