ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЛТ 20 ХУВЬТАЙ БАЙНА

A- A A+
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОЛТ 20 ХУВЬТАЙ БАЙНА

Цахим гарын үсгийн тухай хууль 2021 оны 12-р сарын 17-нд батлагдаж, 2022 оны 5-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж байна. Улсын хэмжээнд 5-р сарын 11-нээс эхлэн тоон гарын үсэг олгож байгаа юм.

Тариат суманд тоон гарын үсэг олголтын явц ямар байгаа талаар сумын улсын бүртгэгчээс тодрууллаа.

Э.Батчимэг: Тоон гарын үсгийг гар утсанд, иргэний үнэмлэхд гэсэн хоёр хэлбэрээр олгож байна. 5-р сарын дундаас олгож эхэлсэн. Явцын дунд программд алдаа гарсан. Нэгд болгоомжилсон, хоёрт зуны амралт гээд хүмүүсийн оролцоо муу байсан. Одоо эрчимжиж байна. 10-р сард төрийн байгууллагынхан сайн хамрагдлаа. Багийнхаа хурлуудаар сурталчилж байна. Манай сум 16 наснаас дээш 3000 гаруй хүнтэй. Одоогоор 600 гаруй хүнд тоон гарын үсэг олгоод байна гэв.

Дэлхийн ихэнх оронд тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн ба банк санхүүгийн салбар, төрийн үйлчилгээн дэх хэрэглээнд дийлэнхийг эзэлж байгаа юм. Тоон гарын үсгийн тусламжтайгаар цахим орчинд хэрэглэгч, түүний төлбөр тооцоо баримт бичгийг баталгаажуулах бүрэн бололцоотой болох бөгөөд үйлчилгээ авч буй хэрэглэгч заавал биеэр очих шаардлагагүй болж байна.

Аливаа үйлчилгээнд шинэ харилцагчаар бүртгүүлэх, гэрээ байгуулах, гүйлгээ хийх, өргөдөл, хүсэлт гаргах зэргээр онлайн үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй, хялбараар ашиглах боломжтой болох юм.

Архангай медиа группын Тариат сум дахь сурвалжлагч В.Хасбаатар