Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгчийн ажлын байранд урьж байна.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгчийн ажлын байранд урьж байна.