2023.03.10-2023.03.20-ний өдрийн хооронд захиалсан гадаад паспорт ирсэн тул иргэд та бүхэн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс гадаад паспортоо авна уу

A- A A+
2023.03.10-2023.03.20-ний өдрийн хооронд захиалсан гадаад паспорт ирсэн тул иргэд та бүхэн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс гадаад паспортоо авна уу

2023.03.10-2023.03.20-ний өдрийн хооронд захиалсан гадаад паспорт ирсэн тул иргэд та бүхэн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс гадаад паспортоо авна уу