Монголын Хуульчдын холбооноос “Хуульчийн Про боно” өдөрлөг аймгийн төвийн баг бүрт хүрч зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Монголын Хуульчдын холбооноос “Хуульчийн Про боно” өдөрлөг аймгийн төвийн баг бүрт хүрч зохион байгуулагдлаа.

“Хуульчийн Про боно 2023” арга хэмжээнд Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс оролцож, Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, бүртгэлийн үйлчилгээ болон тоон гарын үсэг олгож, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг өгч ажиллаа.