“АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ”

A- A A+
“АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ”

Авлигатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Авлигатай тэмцэх таван Ш ажиллагаа"-ны нэг арга хэмжээ болох "Шүгэл ажиллагаа"-ны хүрээнд авлигын эсрэг үйл хэрэгт хүн бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах, авлигыг мэдээлж, шүгэл үлээхийг уриалсан соён гэгээрүүлэх "...Нэгдье" аяныг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс улс орон даяар өрнүүлж эхлээд байна.

#Нэгдье аянд Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэгдэж байна.

Та бүхнийг энэхүү аянд нэгдэхийг уриалж байна.”