2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр тус хэлтэсээс Өндөр-Улаан суманд ажиллаж байгаа тул иргэд та бүхэн ирж, өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авна уу

A- A A+
2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр тус хэлтэсээс Өндөр-Улаан суманд ажиллаж байгаа тул иргэд та бүхэн ирж, өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авна уу

2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр тус хэлтэсээс Өндөр-Улаан суманд ажиллаж байгаа тул иргэд та бүхэн ирж, өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авна уу