Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс өнөөдөр буюу 2023 оны 05-р сарын 19-ний өдөр Жаргалант суманд ажиллаж байгаа тул та бүхэн өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч, үйлчлүүлнэ үү

A- A A+
Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс өнөөдөр буюу 2023 оны 05-р сарын 19-ний өдөр Жаргалант суманд ажиллаж байгаа тул та бүхэн өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч, үйлчлүүлнэ үү

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс өнөөдөр буюу 2023 оны 05-р сарын 19-ний өдөр Жаргалант суманд ажиллаж байгаа тул та бүхэн өөрт хэрэгтэй мэдээллээ авч, үйлчлүүлнэ үү