УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2023 ОНД УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЗОРИУЛСАН

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2023 ОНД УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЗОРИУЛСАН