Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар-ын дараах 3 үйлчилгээг www.e-mongolia.mn болон www.e-business.mn платформоос авах боломжтой боллоо. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар-ын дараах 3 үйлчилгээг www.e-mongolia.mn болон www.e-business.mn платформоос авах боломжтой боллоо. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар-ын дараах 3 үйлчилгээг www.e-mongolia.mn болон www.e-business.mn платформоос авах боломжтой боллоо.
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам