"НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ"-ийн сургагч багш нараас Хувь хүний хөгжил, Ажил амьдралын тэнцвэр, Гэр бүлийн харилцаагаа бэхжүүлэх, Хуримтлал хадгаламж сэдвээр сургалт авлаа.

A- A A+

"НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ"-ийн сургагч багш нараас Хувь хүний хөгжил, Ажил амьдралын тэнцвэр, Гэр бүлийн харилцаагаа бэхжүүлэх, Хуримтлал хадгаламж сэдвээр сургалт авлаа. Сургалтанд Хэлтсийн албан хаагчид танхимаар, сумдын бүртгэгч нар цахимаар оролцож бүрэн хамрагдлаа.