Авлигын эсрэг "МЭДЬЕ, НЭГДЬЕ" аянд Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар нэгдэж байна.

A- A A+
Авлигын эсрэг

Авлигын эсрэг "МЭДЬЕ, НЭГДЬЕ" аянд Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар нэгдэж байна.