Цахим үйлчилгээний 24/7 төв иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

A- A A+
Цахим үйлчилгээний 24/7 төв иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

Цахим үйлчилгээний 24/7 төв иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.

Тус төв нь 7 хоногийн турш 24 цагаар ажиллах бөгөөд дараах төрлийн үйлчилгээг авах боломж бүрдлээ.