Хуваарьт хэсгээ цэвэрлэлээ.

A- A A+
Хуваарьт хэсгээ цэвэрлэлээ.

Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын захирамжын дагуу зохион байгуулж буй “Бүх нийтийн цэвэрлэгээ”-нд тус хэлтсийн алба хаагчид хуваарьт газар болох 24-ийн уулзвараас баялаг2 хүнсний дэлгүүр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.