Архангай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үйлсийн аян өрнүүлж гэр орон, бичиг баримт нь шатсан 1 өрхийн 4 иргэнийг бичиг баримтжууллаа. Уг ажлыг хэлтсийн дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс санаачлан зохион байгуулав.

A- A A+
Архангай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үйлсийн аян өрнүүлж гэр орон, бичиг баримт нь шатсан 1 өрхийн 4 иргэнийг бичиг баримтжууллаа. Уг ажлыг хэлтсийн дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс санаачлан зохион байгуулав.

Архангай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн үйлсийн аян өрнүүлж гэр орон, бичиг баримт нь шатсан 1 өрхийн 4 иргэнийг бичиг баримтжууллаа. Уг ажлыг хэлтсийн дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс санаачлан зохион байгуулав.