Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон -Хоршоо үүсгэн байгуулах тогтоол, -Хоршооны дүрэм, -Хоршооны хөрөнгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж авна уу.

A- A A+
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон -Хоршоо үүсгэн байгуулах тогтоол, -Хоршооны дүрэм,  -Хоршооны хөрөнгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж авна уу.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон

-Хоршоо үүсгэн байгуулах тогтоол,

-Хоршооны дүрэм,

-Хоршооны хөрөнгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж авна уу

ХЭУБ-ын загвар маягт (burtgel.gov.mn)