Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны 1 давхарт цахим үйлчилгээний 24/7 төвийг нээж, өнөөдрөөс иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ. Энэ төв нь 7 хоногийн турш 24 цагаар ажиллах бөгөөд дараах төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой юм.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны 1 давхарт цахим үйлчилгээний 24/7 төвийг нээж, өнөөдрөөс иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ. Энэ төв нь 7 хоногийн турш 24 цагаар ажиллах бөгөөд дараах төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой юм.

Улсын бүртгэлийн байгууллага иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй, чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэхэд анхаарч Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны 1 давхарт цахим үйлчилгээний 24/7 төвийг нээж, өнөөдрөөс иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ. Энэ төв нь 7 хоногийн турш 24 цагаар ажиллах бөгөөд дараах төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой юм.

Үүнд,

Лавлагаа-18 /Иргэний улсын бүртгэл-12, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл-4, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2/

Үйлчилгээ-6 /Иргэний улсын бүртгэл-3, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-3/

Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ

Цахим иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ

Төлбөр тооцоо-49 /Иргэний улсын бүртгэл-18, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл-21, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-10/ үйлчилгээг тус тус үзүүлэх юм.