ТАМИРЫН ГОЛЫН ЭРЭГТ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЯНД Архангай Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс НЭГДЛЭЭ

A- A A+
ТАМИРЫН ГОЛЫН ЭРЭГТ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЯНД Архангай Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс НЭГДЛЭЭ

ТАМИРЫН ГОЛЫН ЭРЭГТ ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЯНД Архангай Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс НЭГДЛЭЭ

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Урд тамирын голын эрэг дагуух 4 га талбайд ойн зурвас байгуулах аяныг зарлаж, бүх нийтээр мод тарих аяны хүрээнд Улсын бүртгэлийн хэлтэс 50 гаруй улиас тарьлаа.

Гол мөрөн, булаг шанд орчмыг ойжуулах замаар цэвдгийг хамгаалах, усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, бохирдол, хомсдолыг бууруулах ажилд төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, иргэд та бүхнийг нэгдэхийг уриалж байна